Technológia

2019.02.12. Off By szerver00

A mobil alapú technológiák szintén lehetővé teszik a digitális adatátvitelt, így az internet használatát is. Az utóbbi időben ezen a területen az UMTS rendszer (a HSDPA) jelentette a legnagyobb áttörést, amelynek köszönhetően, álló végpont esetében már akár 2 Mbit/s sávszélességet is el lehet érni, im­már az ország több mint 40%-nyi területén.

A mobiltechnológia rohamos tempóban fejlődik. A második ge­ne­rációs (2G), csupán hangátvitelre lehetőséget adó rendszerek adat­átvitelre történő kiterjesztés előbb megnyitotta az utat a kö­zepes sebességű 2.5G szolgáltatások bevezetése előtt, majd ki­fej­lesz­tették a nagysebességű 3G rendszert, amely ezen a területen az utóbbi idők legnagyobb áttörését hozta. A 3G rendszerek be­ve­zetésével párhuzamosan ugyanakkor már folynak a 4G mo­bil­rendszerek kutatásai is, főként a Távol-Keleten.

A szélessávú mobil technológiák előnye, hogy a felhasználók moz­gás közben is igénybe vehetik az internet szolgáltatásait: bön­gész­hetnek a weben, e-mailezhetnek, beléphetnek a céges intra­net­re stb. Másrészt a mobiltelefonálásnál megszokott idő alapú szám­lá­zással szemben az adatátvitel díjazása gazdaságosabb, hi­szen csak a ténylegesen forgalmazott adatmennyiség után fi­ze­tünk, amely azonban még mindig jelentősen drágább egy fix te­lepítésű internetszolgáltatással szemben