Címke: forum

Kereső

Ha kíváncsi valamire, de nem tudja, hogy hol nézhetne utána… az interneten megtalálja.Az interneten fellelhető információ keresésére alapvetően két le­he­tősége van:Begépeli azt, amire kíváncsi, ezután egy listát kap azokról az in­ternetes oldalakról, ahol a kérdésére választ kaphat. Ajánlott ke­resők: www.google.com, www.goliat.huMás internetezők listát készítenek a legérdekesebb oldalakról, ahol szintén új információkat találhat. Ajánlott linktár: www.goliat.huKeresést úgy kezdeményezhet, hogy…

By szerver00 2019.02.12. Off

Blogolás

A blog (weblog, azaz webnapló) egy internetes napló, amelyet bár­ki írhat és közzéteheti tartalmát mások számára is. Aki elolvas­sa, hoz­záfűzheti véleményét, megjegyzését. A legfontosabb elté­rés egy online újságtól az, hogy a blogírók többnyire függetlenek a mé­diavállalatoktól, így a stílus és tartalom terén nagyobb sza­badsággal rendelkeznek. Egy blog szólhat az író életéről, hob­bi­járól, de sok olyan…

By szerver00 2019.02.12. Off

Fórumozás

Ha új barátokra vagy társra vágyik, az in­ter­ne­ten számtalan társ­ke­re­ső szolgáltatás érhető el. Ha pl. ha pe­cá­záshoz, főzéshez vagy akár nyaraláshoz keres tippeket, a fó­ru­mok közössége segíteni fog. A fó­rumok a személyes ta­pasz­ta­latok megosztásával segíthetnek pél­dául a vásárlói dön­té­sek­ben, a demokrácia kiteljesítésében, a hi­va­tali ügyintézésben, stb.Népszerű hazai fórumok: Index Fórum – elérése: forum.index.hu, Nők Lapja…

By szerver00 2019.02.12. Off

Közösségi Hálózatok

A közösségi oldalak olyan helyek az interneten, ahol könnyen megtalálhat valakit, akit ismer vagy régen ismert (pl. osz­tály­tár­sak, volt kollegák). A közösségi weboldalakon az internetezők be­mutatják magukat, így ismerőseik megtalálhatják őket. Meg­ke­reshetik egymást, megnézik kivel mi történik, az oldalon ke­resz­tül alkalmanként leveleznek, vagy üzenő falon keresztül in­formációt osztanak meg a közösséggel. Magyarországon nép­sze­rű oldalak az…

By szerver00 2019.02.12. Off

Chat,Videó telefonálás

Az internet lehetőséget biztosít családjával, barátaival való va­lós­idejű beszélgetések folytatására is. Ezek általában egyszerű szö­veges üzenetek (chat), de lehetőség van hang vagy video-be­szélgetésekre is. Ehhez használható például az ingyenesen le­tölt­hető Windows Live Messenger (röviden: MSN) program.Az MSN használatához új felhasználóként regisztrálnia kell. A program letelepítése és indítása után a bejelentkezési képernyőn a „Re­gisztrálja magát” gomb…

By szerver00 2019.02.12. Off

Levelezés

A számítógép-felhasználók közötti kommunikáció elterjedt for­mája az elektronikus levelezés. Az elektronikus levél köz­is­mert­té vált idegen megnevezése az e-mail. Előnye, hogy le­ve­leit kevesebb munkával, gyorsabban, gyakorlatilag ingyen jut­tat­hat­ja célba. Elküldött leveleit újra elolvashatja, sok példányban el­küld­heti más ismerősei számára is. A levéllel csatolt fájlokat (ké­peket, videókat, hangfelvételeket) is küldhet ismerőseinek, ba­rátainak.Elektronikus levelezéshez használhat levelezőprogramot, vagy vá­laszthat…

By szerver00 2019.02.12. Off

Technológia

A mobil alapú technológiák szintén lehetővé teszik a digitális adatátvitelt, így az internet használatát is. Az utóbbi időben ezen a területen az UMTS rendszer (a HSDPA) jelentette a legnagyobb áttörést, amelynek köszönhetően, álló végpont esetében már akár 2 Mbit/s sávszélességet is el lehet érni, im­már az ország több mint 40%-nyi területén. A mobiltechnológia rohamos tempóban…

By szerver00 2019.02.12. Off

Programozás alkotása

Web Program Kódok feltalálói JAVA A Java általános célú, objektumorientált programozási nyelv, amelyet a Sun Microsystems fejlesztett a ’90-es évek elejétől kezdve egészen 2009-ig, amikor a céget felvásárolta az Oracle. 2011-ben a Java 1.7-es verzióját az új tulajdonos gondozásában adták ki. A Java alkalmazásokat jellemzően bájtkód formátumra alakítják, de közvetlenül natív (gépi) kód is készíthető Java forráskódból. A bájtkód futtatása a Java virtuális géppel történik, ami vagy…

By szerver00 2019.02.12. Off

Hálózatok

HÁLÓZAT NAPJAINKBAN A helyi hálózat (általánosan használt rövidítéssel: LAN az angol Local Area Network kifejezésből) olyan számítógépes hálózat, amely egyetlen épületen belül vagy néhányszor tíz méter kiterjedésű területen található. Többnyire irodákban, gyárakban, üzemekben található, és alkalmas szerverek, személyi számítógépek, munkaállomások összekapcsolására, ezzel lehetővé téve a nyomtatók megosztott használatát, a levelezést és az üzenetküldést. Napjainkban az egyre olcsóbbá váló hálózati eszközök, az internet hatalmas vonzereje, és az…

By szerver00 2019.02.12. Off

Internet kezdete

Internet nélkül világunk telekommunikációs része szinte nem létezne. Kis ismertetővel szeretném bemutatni a technológia fejlődése mennyire megváltoztatta a mindennapi életünket. A gyökerek az 1960-as évekig nyúlnak vissza, a történet katonai fejlesztések civil szférába való átszivárgásával kezdődött. Abban az időben merült föl ugyanis az USA-ban egy kevéssé sebezhető számítógép-hálózat szükségessége, amelynek egy esetleges atomtámadás után megmaradó részei működőképesek maradnak. Dwight D. Eisenhower elnök –…

By szerver00 2019.02.08. Off